Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), spółka pod firmą SM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą obowiązywały opisane poniżej zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez SM Sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą  SM sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, 01-756, ul. Przasnyska 11A/206, NIP 525-273-63-41 REGON 369255470, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000713317 (dalej zwana „Spółką”)
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo skontaktować się ze Spółką przez email prenumerata@swiatmotocykli.pl.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, będących naszymi klientami, opiera się na: 

- usprawiedliwionym interesie Spółki jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)

- zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing) 

- wykonania zawartej umowy

- obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości). 

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na: 

- usprawiedliwionym interesie Spółki jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych)

- zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. świadczenia usług oraz zawierania umów sprzedaży 
 2. w celu wysyłania przez Spółkę treści marketingowych w sposób, na który wyrazili Państwo zgodę, jak też wysyłania treści marketingowych usług własnych, na który nie wyrazili Państwo sprzeciwu,
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości,
 4. działań analitycznych i statystycznych,
 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami 
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, w tym chronometraży,
 2. podmioty świadczące usługi organizacji imprez na torach motocyklowych, w tym właściciele torów, przedstawiciele opieki medycznej, dostawcy motocykli testowych,
 3. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
 4. drukarnie, domy mediowe, studia graficzne,
 5. operatorzy pocztowi i kurierzy, 
 6. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 7. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Spółka nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 2. Czas, przez jaki Spółka może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych i wynosi odpowiednio: 
 1. w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Państwa,
 2. w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 3. w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (np. przepisy o rachunkowości),
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.
 1. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu internetowego www.swiatmotocykli.pl przez jego użytkowników oraz adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym ze Spółką. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 1. Każdą z wyrażonych zgód mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres e-mail prenumerata@swiatmotocykli.pl.
 2. Mają  Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Mają  Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 4. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług Państwa rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług lub zawierania umów sprzedaży.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.